Dwie impresje op. 3 na flet i gitarę (2018)

Tucholskie Kameralia Gitarowe

Dwie impresje op. 3 na flet i gitarę należą do wcześniejszych kompozycji autora . Różnią się charakterem: pierwsza jest nastrojowa, a druga – taneczna i żartobliwa.

W części pierwszej pt. „Opowieść o przyjaźni” melodyka opiera się na spokojnych frazach muzycznych, ale jednocześnie w harmonii możemy usłyszeć ciągłą zmienność nastrojów.

Część druga pt. „Taniec radości i zabawy” ma charakter bardziej żartobliwy i figlarny. Myśli muzyczne są krótsze, podkreślane różnymi rodzajami artykulacji. Ponownie spotykają się sprzeczności: staccato i legato. Pojawiają się nieregularne akcenty. Również i tutaj usłyszymy zmienność nastrojów.